Tekster fra den gamle blog

Nogle gange har man lov at være heldig. En læser har sendt mig en samling tekster fra min gamle blog, som jeg ikke selv har adgang til mere, fordi jeg har slettet den. Men nu er der så dukket en lille samling tekster fra fortiden op i min mail. Fx disse samplede spilleregler fra 2011:

§3. Det bedste underlag er græs eller grus. Spillerne skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved spillebanen.

Stk. 2. En trafikant fra hvert hold kaster en skolepatrulje så tæt på konen som muligt, men uden at ramme hende. Det hold, som kommer nærmest konen, starter spillet. Nu gælder det om at fælde så mange af trafikantens køretøjer som muligt. Når alle skolepatruljer er kastet, er det det andet holds tur. De køretøjer, der rammes og fældes, betragtes nu som “bevægelige” og kastes over på modstandernes halvdel. Køretøjerne skal lande indenfor spilleområdet, hvor de så rejses op. Man har 2 forsøg til at flytte hvert køretøj ind i området. Mislykkes det, må modstandene placere køretøjet, hvor de vil på området, dog mindst 1 køretøjslængde fra konen. Særligt hensyn skal vises over for børn, ældre mennesker samt personer, der ifølge særligt af justitsministeren fastsat kendetegn eller i øvrigt, efter hvad der fremgår af omstændighederne, lider af svækket syn eller hørelse eller anden legemlig mangel eller sygdom, som er til ulempe for dem i spillet.

Stk. 3. Nu skal det andet hold kaste deres skolepatruljer og vælte det første holds køretøjer. Før man må kaste mod køretøjerne på grundlinjen, skal de nyankomne “bevægelige” køretøjer væltes. Det påhviler politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne.

§ 5. Når det lykkes et hold at passere en jernbaneoverkørsel og fælde alle køretøjer på modstandernes side, er det tid at fælde konen. Kast for at ramme konen sker altid fra grundlinjen. For at fælde konen skal man have mindst 2 skolepatruljer tilbage. Standsning skal ske i betryggende afstand. Dette skal forhindre, at spillet ikke afgøres i første kasterunde. Konen må ikke væltes, førend alle køretøjer er fældet. Sker det alligevel, vinder det andet hold. Det vindende hold har pligt til standsning, tilkendegivet ved et signal.

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment