If everybody is queer, then no one is

Jeg er i gang med at læse antologien “After Sex – on writing since queer theory”, hvor en række queer teoretikere og forskere reflekterer over deres arbejde, efter queer theory boomede i 1990erne. Bogen forsøger at besvare spørgsmålet om, hvad queer theory er blevet, nu hvor den har en fortid (men ikke nødvendigvis er fortid). Og hvad er egentlig overhovedet queer ved queer theory nu? Som Elizabeth Freeman skriver: “Even after queer theory has been pronounced over, I’m still embarracingly here.”

Jeg husker mit eget møde med queer theory i form af Judith Butler under min studietid i slut 1990erne, og mit forsøg på at sammenskrive queer theory og cyborg theory i mit speciale. Jeg var oppe at køre over at blive tilbudt et nyt normkritisk sprog. Siden da har den vestlige verden ændret sig dramatisk. Vi taler om flydende seksualiteter og forholder os kritisk til identitetskategorierne, som er blevet langt mindre binære. Min verden har også ændret sig. Fra at være en del af en homoseksuel subkultur, er jeg nu langt hen ad vejen inkluderet i en majoritetskultur. Jeg er blevet en af de gamle og konservative, som ikke orker, at min seksualitet skal flyde alt for meget.

En af styrkerne ved queer theory er, at dens kritiske potentiale kan bringes i spil på en lang rækker andre områder: Judith Butler har siden skrevet om menneskerettigheder, og Eve Kosofsky Sedgwick om Buddhisme. Andre forskere har arbejdet videre med blandt andet race og affekter. Det queer teoretiske blik kan rettes mod stort set alt, fra litterære kanoner til historiefortolkning. Det er det universelle ved teorien, der gør den så appellerende.

Men det er samtidig også dens svaghed. Hvis alt er queer, så er intet ret beset queer, som Sharon Marcus skriver. Minoritetskategorierne forsvinder som legitime positioner at tale fra. Og det gør det svært at tale om de erfaringer, der ligger nedenunder kategorierne. Samtidig er en insisteren på minoritetskategorierne også en fastlåsning af den position, der tales fra, med den risiko for stigmatisering, der følger med.

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment